This page in English

Anna Hultgren

Tjänstetitel: Pedagogisk utvecklare Organisation: Universitetskansliet

E-post:

Telefon: 019 302130

Rum: L2116

Anna Hultgren

Om Anna Hultgren

Anna Hultgren är pedagogisk utvecklare på Högskolepedagogiskt centrum. I denna roll arbetar hon inom olika pedagogiska utvecklingsprojekt, bland annat inom Framtidens lärarutbildning där hon är delaktig i arbetet med att ta fram en digital strategi. Anna utbildar och samarbetar med lärare i deras produktion av kursplaner, betygskriterier och digitala tentamen.

Anna började sin anställdning vid Örebro universitet i november 2019. Hon kom då från skolverksamheten  Örebro kommun där hon arbetat främst som matematik- och idrottslärare, men också med övergripande utvecklingsuppdrag.

Publikationer

Rapporter | 

Rapporter

Edelbring, S. , Karlberg-Traav, M. , Hultgren, A. , Alverland, V. & Edgren, G. (2020). Förslag till pedagogisk strategi och åtgärder för att stärka genomströmningen i medicinsk vetenskap inom sjuksköterske-programmet. Örebro: Örebro universitet (Rapport från inst. f. Hälsovetenskaper ).