This page in English

Anna Lorentzon

Tjänstetitel: Kommunikatör Organisation: Kommunikation och samverkan

E-post:

Telefon: 019 302118, 0737 621943

Rum: T2423

Anna Lorentzon

Om Anna Lorentzon

Anna Lorentzon arbetar som kommunikatör. Hon skriver pressmeddelanden och publicerar nyheter om den forskning och de projekt som bedrivs inom AASS (Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem), Alfred Nobel Science Center och Örebro universitet Holding AB.

Anna Lorentzon har sin bakgrund i journalistiken och har bland annat arbetat som reporter, producent, redaktör och arbetsledare inom radio- och tidningsbranschen.