This page in English

Anna Otterborn

Befattning: Forskningsassistent (doktorand) Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post: YW5uYS5vdHRlcmJvcm47b3J1LnNl

Telefon: 019 303929

Rum: B4124

Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Anna Otterborn

Jag är doktorand inom naturvetenskaperna och teknikens didaktik. Jag är också legitimerad förskollärare med lång erfarenhet. Min forskning handlar om hur lärare i förskolan hanterar och utformar en alltmer digitaliserad STEM undervisning med särskild tonvikt på naturvetenskap och programmering. I avhandlingens samtliga fyra delstudier är det lärarnas perspektiv som lyfts.

Jag ingår i forskarskolan FontD5. Jag tillhör dessutom forskargruppen ReCEL (Reasearch on Children, Education and Learning).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar, sammanläggningar | 

Artiklar i tidskrifter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar