This page in English

Forskningsmiljö

Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö (MTM)

MTM inriktar sig mot tillämpad forskning om miljön och hållbar utveckling tillsammans med regionala, nationella och internationella aktörer inom näringslivet, myndigheter, universitet och forskningsinstitut. Forskningen bedrivs inom följande fem områden.

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Magnus Engwall

Vetenskapsområden

  • Naturvetenskap

Forskningsområden

  • Analytisk biogeokemi
  • Biogeosfärsdynamik
  • Hållbar utveckling
  • Miljö och hälsa
  • Miljö- och hållbarhetsutbildning
  • Miljötoxikologi
  • Naturvetenskapernas och teknikens didaktik
  • Systemekologi
  • Tillämpad miljövetenskap/miljöteknik

MTM är en av Örebro Universitets starka forskningsmiljöer. Vi inriktar oss mot tillämpad forskning om miljön och hållbar utveckling tillsammans med regionala, nationella och internationella aktörer inom näringslivet, myndigheter, universitet och forskningsinstitut.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt