This page in English

Anna Töndel

Befattning: Projektsamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

E-post:

Telefon: 019 303546

Rum: -

Anna Töndel

Om Anna Töndel

Rätt använt kan AI bli ett verktyg för att lösa flera samhällsutmaningar och underlätta vår vardag. Jag har förmånen att arbeta nära spetsforskingen inom området och projektleda olika projekt i syfte att accelerera AI användningen i samhället.

AI Impact Lab är en regional samverkansplattform som samlar akademi, företag och offentlig sektor i ett innovationssystem för att påskynda AI -utvecklingen i regionen.Här är min roll att leda våra regionala utvecklingsprojekt AI.ALL och Visual LIFT.

Läs gärna mer om våra pågående projekt och aktuella händelser på AI Impact Lab