This page in English

Anna Töndel

Befattning: Projektsamordnare Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

E-post: YW5uYS50b25kZWw7b3J1LnNl

Telefon: 019 303546

Rum: IA201

Anna Töndel

Om Anna Töndel

Rätt använt kan AI bli ett verktyg för att lösa flera samhällsutmaningar och underlätta vår vardag. Jag har förmånen att arbeta nära spetsforskingen inom området och projektleda olika projekt i syfte att accelerera AI användningen i samhället.

AI Impact Lab är en samverkansplattform som stärker regionens utveckling inom artificiell intelligens genom att fungera som en mötesplats där företag och offentlig sektor får tillgång till den senaste kunskapen inom AI. Här är min roll att leda regionala utvecklingsprojektet AI.ALL.

Läs gärna mer om våra pågående projekt och aktuella händelser på AI Impact Lab