This page in English

Åsa Arvidsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post: YXNhLmFydmlkc3NvbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303235

Rum: U1134

Åsa Arvidsson

Om Åsa Arvidsson

Om Åsa Arvidsson

Åsa Arvidsson är kontaktbibliotekarie på Örebro universitetsbiblioteks enhet för lärande- och ämnesstöd och har sitt kontor på huvudbiblioteket, Campus Örebro.

Undervisning och handledning för studenter

Som kontaktbibliotekarie arbetar hon med att öka studenternas informationskompetenser och att lära dem hitta och värdera vetenskaplig litteratur. Detta sker genom undervisning och handledning.

Åsa är kontakt för följande ämnen:

 * historia

* idrott

* kriminologi

* litteraturvetenskap

* pedagogik och lärarutbildningarna

* psykologi

* retorik 

* svenska

Hon undervisar och handleder studenter i referenshanteringsprogrammen Zotero och EndNote.

Undervisning och handledning för doktorander och forskare

Åsa undervisar doktorander och forskare i informationssökning och erbjuder stöd och vägledning vid systematisk litteratursökning och i referenshanteringsprogrammet EndNote. Hon är kontakt för ämnena i listan ovan.

I kursen Information retrieval är Åsa med som en av de undervisande bibliotekarierna.

Övriga arbetsuppgifter

Hon arbetar i huvudbibliotekets informationsdisk och besvarar frågor i universitetsbibliotekets chatt.

Åsa ingår i skönlitteraturprojektet på Universitetsbiblioteket som bl a samarbetar med Framtidens Lärarutbildning.

 Hon är även en av bibliotekarierna som ger handledning i informationssökning och referenshanteringsprogrammet Zotero i Studieverkstaden Lyktans drop in.