This page in English

Åsa Kärrman-Bolang

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303630

Rum: P1139

Åsa Kärrman-Bolang

Om Åsa Kärrman-Bolang

Åsa Kärrman-Bolang är utbildnings- och forskningsadministratör vid Institutionen för hälsovetenskaper (HV). Hon arbetar med att ge administrativt stöd till utbildning på avancerad nivå, koordinering/administration av uppdragsutbildning, samt handläggning av ansökan om tillgodoräknanden.

 

Åsa Kärrman-Bolang är även koordinator för uppdragsutbildning vid Kommunikation och samverkan, inom ämnena juridik och socialt arbete, vård och omsorg, skola och pedagogik, hållbarhet, mat och hälsa samt för skräddarsydda utbildningar.

 

Åsa Kärrman-Bolang har tidigare arbetat som adminstratör vid Institutionen för datavetenskap, inklusive projektledning för Teknikåttan, vid Linköpings universitet.

 

 

Åsa Kärrman-Bolang is a study and research administrator at the School of Health Sciences (HV). She provides administrative support for education at the master’s level, coordinates and administers contract education, and processes applications for credit transfer.

 

Åsa Kärrman-Bolang is also coordinator of contract education at the Office for Communication and Collaboration. In this role, her focus is on the fields of law and social work, health and medical care, schools and education, and sustainability as well as on tailor-made courses.

 

Åsa Kärrman-Bolang has previously worked as a division administrator at Linköping University.