This page in English

Åsa Kärrman-Bolang

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303630

Rum: P1139

Åsa Kärrman-Bolang

Om Åsa Kärrman-Bolang

Åsa Kärrman-Bolang är utbildnings- och forskningsadministratör vid Institutionen för hälsovetenskaper samt koordinator för uppdragsutbildning vid Avdelningen för kommunikation och samverkan. 

 

Åsa Kärrman-Bolang arbetar med:

- administrativt stöd till utbildning på avancerad nivå

- koordinering av uppdragsutbildning inom ämnena vård och omsorg, juridik och socialt arbete, skola och pedagogik, hållbarhet, mat och hälsa samt för skräddarsydda utbildningar.

- handläggning av ansökan om tillgodoräknanden.

 

Åsa Kärrman-Bolang har tidigare arbetat som adminstratör vid Institutionen för datavetenskap, inklusive projektledning för Teknikåttan, vid Linköpings universitet.