This page in English

Axel Vikström

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302485

Rum: F3139

Axel Vikström

Om Axel Vikström

Axel Vikström är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap. Utgångspunkten för hans forskning är att studera motsättningar inom nyliberal kapitalism utifrån diskurser kring extrem rikedom. I sitt doktorandprojekt undersöker han, utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv, hur miljardärer skildras i svensk och internationell media. Fokus för studien ligger på hur diskurser kring makt, moral, demokrati och rättvisa dialektiskt samspelar med (re)produktionen av materiella och sociala ojämlikheter.

Hans forskningsintressen inbegriper även kritisk realism, kritisk teori, klass, ideologi, kritisk politisk ekonomi och kritisk diskursanalys. Axel har en master i medie- och kommunikationsvetenskap från Lunds universitet och har tidigare arbetat som frilansjournalist och kolumnist.