This page in English

Axel Vikström

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302485

Rum: F3134

Axel Vikström

Om Axel Vikström

Axel Vikström är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap. Utgångspunkten för hans forskning är att studera medierepresentation av de så kallade "superrika" mot bakgrunden av den nyliberala kapitalismens inneboende spänningar. I sitt doktorandprojekt undersöker han, utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv, hur miljardärer och förmögenhetsbeskattning skildras i svensk media. Fokus för studien ligger på hur diskurserna som cirkulerar i media samspelar med (re)produktionen av materiella och sociala ojämlikheter.

Hans forskningsintressen inbegriper även kritisk realism, kritisk teori, klass, ideologi, kritisk politisk ekonomi och kritisk diskursanalys. Axel har en master i medie- och kommunikationsvetenskap från Lunds universitet och har tidigare arbetat som frilansjournalist och kolumnist.