This page in English

Babak Hosseini Vafa

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 0708 296794

Rum: T2270

Babak Hosseini Vafa

Forskningsämne