This page in English

Camilla Hansén

Befattning: Utredare Organisation: Fakultetskansliet

E-post: Y2FtaWxsYS5oYW5zZW47b3J1LnNl

Telefon: 019 303667

Rum: E3257

Camilla Hansén

Om Camilla Hansén

Camilla Hansén är tjänstledig för att tjänstgöra som riksdagsledamot från och med 4 november 2019.

Camilla Hansén arbetade som utredare i lärarutbildningsfrågor 2017-2019. Det innebar att bereda ärenden för beslut på fakultetsnivå, vara strategiskt stöd åt fakulteten, samverka internt och externt, samt bevaka och analysera händelser i omvärlden som berör högskolelektorn i allmänhet och lärarutbildningen i synnerhet. I uppdraget ingick också att bidra till rektors strategiska satsning Framtiden lärarutbildning, bl a genom att skriva om omvärldsbevakning på projektets blogg. Camilla representerade lärosätet i det nationella Lärarutbildningskonventet.

Camilla är legitimerad lärare i svenska och psykologi för undervisning på gymnasiet. Hon har tidigare arbetat som  gruppledare och ställföreträdande kanslichef på Överförmyndarkansliet, som är en kommunal myndighet som utövar tillsyn över gode män och förvaltare. Där byggde hon upp verksamheten med rekrytering, utbildning och tillsyn av gode män för ensamkommande barn. Under 2016 tjänstgjorde hon som riksdagsledamot i civilutskottet med fokus på konsumenträtt, familjerätt, finansmarknad och jämställdhet. Hon har även tidigare arbetat på Örebro universitet, då som universitetsadjunkt med fokus på skolbaserad prevention på Psykologprogrammet samt i olika forskningsprojekt, bland annat om lärares psykosociala arbetsmiljö, och om ungdomars utveckling.

Publikationer

Böcker | 

Böcker