This page in English

Camilla Nicander

Tjänstetitel: Innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

E-post:

Telefon: 019 303270

Rum: IA2016

Camilla Nicander

Om Camilla Nicander

Camilla Nicander jobbar som affärsutvecklare inom Örebro universitet Uppdrag AB.

Affärsutvecklaren har som uppgift att organisera och förmedla konsulttjänster och akademisk kompetensutveckling utifrån de kunskaper som finns inom Örebro universitet.

Det kan tex handla om Kompetensutveckling i form av:

  • Skräddarsydd utbildning.
  • Forskarförmedling tex. i form av föreläsningar, utvärderingar, kartläggningar och analyser.

Du är alltid välkommen att kontakta affärsutvecklaren med frågor kring kompetensutveckling eller om du är i behov av annan forskarkompetens.