This page in English

Camilla Nicander

Befattning: Innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

E-post:

Telefon: 019 303270

Rum: IA2001

Camilla Nicander

Om Camilla Nicander

Camilla Nicander jobbar som innovationsrådgivare vid ORU Innovation, Örebro universitets innovationskontor.

Goda idéer och gedigen kunskap från Örebro universitet skapar samhällsnytta och framsteg inom många olika områden. Hos innovationsrådgivarna vid ORU Innovation kan du, som student, forskare/anställd, få råd och praktisk hjälp för att systematiskt undersöka och utveckla såväl forskningsresultat som idéer i tidig utvecklingsfas till nya produkter, tjänster, metoder och processer. Vi arbetar självklart under sekretess.

ORU Innovation erbjuder:

  • Kostnadsfri rådgivning
  • Stöd i innovations- och idéutvecklingsprocessen
  • Seminarier, workshops, kurser
  • Skydd av din intellektuella tillgång
  • Stöd att hitta finansiering

Du är alltid välkommen att kontakta innovationsrådgivarna med frågor kring din idéutveckling.