This page in English

Carina Fontana

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post:

Telefon: 019 303286

Rum: U2140

Carina Fontana

Om Carina Fontana

Carina är bibliotekarie på Örebro Universitetsbibliotek.

Hon arbetar framförallt med inköp av medier och katalogisering.