This page in English

Carl-Johan Wase

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303455

Rum: L2377

Carl-Johan Wase

Om Carl-Johan Wase

Carl-Johan är sedan 2012 lärare i rättsvetenskap vid Örebro universitet. Han var tidigare anställd som universitetsadjunkt vid Mittuniversitet och har även haft undervisningsuppdrag vid Högskolan i Skövde. Carl-Johan undervisar och har intresse för humanjuridik och rättssäkerhetsfrågor och en betydande del av hans undervisning genomförs på psykologprogrammet, socionomprogrammet men även på termin 1 på Juristprogrammet och Rättsvetenskapliga programmet samt kursen Förvaltningsrätt termin 4 på juristprogrammet. 

Carl-Johan är sedan 2020 biträdande enhetschef vid avdelningen och arbetar bland med planering av tjänstgöring och andra frågor kopplat till den dagliga verksamheten. Han har tidigare varit programansvarig för juristprogrammet.

Carl-Johan erhöll Örebro universitets pedagogiska pris 2013

 

Carl-Johan has been a  lecturer at Örebro University since 2012. He was previously employed as a lecturer at Mid Sweden University and has also had teaching assignments at the University of Skövde. Carl-Johan teaches and has an certain interest in social law, criminal law and public administration law. A significant part of his teaching is carried out in the Psychology Programme, and the social work programme, semester 1 at the Law Programme and the Legal Science Programme.. He also teaches at the course Administrative Law at semester 4 in the Law Programme.

Carl-Johan has been deputy unit manager since 2020 and works with planning of duties and other issues related to day-to-day operation. He has previously been programme co-ordinator for the Law Programme.

Carl-Johan received Örebro University's Excellent Teaching Award in 2013.