This page in English

Caroline Larsson

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301321

Rum: P2133

Caroline Larsson

Om Caroline Larsson

Caroline Larsson ger administrativt stöd till forskning och forskarutbildning vid institutionen för hälsovetenskaper (HV).

Caroline administrerar främst forskning och utbildning på forskarnivå inom Funktionsnedsättning och samhälle. Dessutom ansvarar hon för att ge utökat administrativt stöd åt forskningsmiljöerna Funktionsnedsättning och samhälle, och CaC, samt forskningsprojektet DID-ACT

Caroline är en del av Nobel Day Festivities arbetsgrupp. 

Publikationer

Böcker | 

Böcker