This page in English

Caroline Larsson

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301321

Rum: P2117

Caroline Larsson

Om Caroline Larsson

Ger administrativt stöd till forskning och forskarutbildning vid institutionen för hälsovetenskaper (HV).

Caroline administrerar främst forskning och utbildning på forskarnivå inom handikappvetenskap. Dessutom ansvarar hon för att ge utökat administrativt stöd åt forskningsmiljöerna IHV och CaC, samt forskningsprojektet DID-ACT.