This page in English

Clara Lundkvist

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301418

Rum: L2453

Om Clara Lundkvist

Administrerar forskning och forskarutbildning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (främst socialt arbete och kriminologi). 

- Webbsamordnare vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

- Kontaktperson för e-plikt vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.