This page in English

Da Sun

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 302476

Rum: T2207

Om Da Sun

Da Sun är forskare inom gruppen center för tillämpade autonoma sensor system (AASS) vid Örebro universitet. 
Da Sun fick sin magister- och doktorsexamen i mekatronik från universitetet i Wollongong, NSW, Australien år 2012 respektive år 2016. Mellan år 2016–2017 arbetade han som forskare vid National University of Singapore. Hans nuvarande forskningsområden innefattar robotik, maskininlärning och reglerteknik. 
Da Sun mottog 2016 följande utmärkelse “Chinese Government Award for Outstanding Self-Financed Students Abroad”. Han har medverkat i mer än 20 publikationer som huvudförfattare där flertalet av publikationerna är publicerade i högt-rankade tidskrifter i robotik, maskininlärning och reglerteknik såsom, IEEE Transactions on Robotics, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, samt Automatica.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Sun, D. & Liao, Q. (2021). Asymmetric Bilateral Telerobotic System with Shared Autonomy Control. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 29 (5), 1863-1876.
Liao, Q. , Sun, D. & Andreasson, H. (2021). Point Set Registration for 3D Range Scans Using Fuzzy Cluster-based Metric and Efficient Global Optimization. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 43 (9), 3229-3246.
Sun, D. , Kiselev, A. , Liao, Q. , Stoyanov, T. & Loutfi, A. (2020). A New Mixed Reality - based Teleoperation System for Telepresence and Maneuverability Enhancement. IEEE Transactions on Human-Machine Systems, 50 (1), 55-67.
Sun, D. , Liao, Q. , Kiselev, A. , Stoyanov, T. & Loutfi, A. (2020). Shared mixed reality-bilateral telerobotic system. Robotics and Autonomous Systems, 134.
Sun, D. , Liao, Q. & Loutfi, A. (2020). Single Master Bimanual Teleoperation System with Efficient Regulation. IEEE Transactions on robotics, 36 (4), 1022-1037.
Sun, D. , Liao, Q. , Gu, X. , Changsheng, L. & Ren, H. (2019). Multilateral Teleoperation With New Cooperative Structure Based on Reconfigurable Robots and Type-2 Fuzzy Logic. IEEE Transactions on Cybernetics, 49 (8), 2845-2859.
Liao, Q. & Sun, D. (2019). Sparse and Decoupling Control Strategies based on Takagi-Sugeno Fuzzy Models. IEEE transactions on systems, man and cybernetics. Part B. Cybernetics, 51 (2), 947-960.
Sun, D. , Liao, Q. & Ren, H. (2018). Type-2 Fuzzy Modeling and Control for Bilateral Teleoepration System With Dynamic Uncertianties and Time-Varying Delays. IEEE transactions on industrial electronics (1982. Print), 65 (1), 447-459.
Sun, D. , Naghdy, F. & Du, H. (2017). Neural Network-Based Passivity Control of Teleoperation System Under Time-Varying Delays. IEEE Transactions on Cybernetics, 47 (7), 1666-1680.
Sun, D. , Naghdy, F. & Du, H. (2016). Wave-Variable-Based Passivity Control of Four-Channel Nonlinear Bilateral Teleoperation System Under Time Delays. IEEE/ASME transactions on mechatronics, 21 (1), 238-253.
Sun, D. , Naghdy, F. & Du, H. (2015). Enhancing flexibility of the dual-master-dual-slave multilateral teleoperation system. Proceedings of the IEEE Conference on Control Applications, 300-305.

Artiklar, forskningsöversikter

Sun, D. , Naghdy, F. & Du, H. (2014). Application of wave-variable control to bilateral teleoperation systems: A survey. Annual Reviews in Control, 38 (1), 12-31.

Konferensbidrag

Stoyanov, T. , Krug, R. , Kiselev, A. , Sun, D. & Loutfi, A. (2018). Assisted Telemanipulation: A Stack-Of-Tasks Approach to Remote Manipulator Control. I: 2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Konferensbidrag vid IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Madrid, Spain, October 1-5, 2018 (ss. 6640-6645). IEEE Press.