This page in English

Dalila Medanhodzic Begic

Tjänstetitel: Ekonom Organisation: Ekonomiavdelningen

E-post:

Telefon: 019 303843

Rum: P1127

Dalila Medanhodzic Begic

Om Dalila Medanhodzic Begic

Dalila Begic arbetar som ekonom med placering på HV, institutionen för hälsovetenskaper. Rollen innebär att, med kvalificerat ekonomiskt utrednings- och beredningsarbete, utgöra ett stöd till i synnerhet institutionsledning samt institutionens enhetschefer, ämnesansvariga och projektansvariga. Som ekonom vid HV arbetar Dalila Begic bland annat med:

  • Institutionens budget, prognos och bokslut
  • Ekonomifrågor som berör institutionen
  • Uppföljning av institutionens ekonomi
  • Ekonomisk rådgivning till såväl institutionsledning som institutionens övriga anställda.
  • Att ta fram budgetar för externfinansierade projekt och uppdragsutbildningar
  • Uppföljningar av forskningsprojekt till projektansvariga och ämnesansvariga
  • Ekonomisk rådgivning i samband med forskningsansökningar
  • Redovisning, uppföljning och slutredovisning av externfinansierade projekt