This page in English

Daniel Berndtsson

Tjänstetitel: Inköpscontroller Organisation: Ekonomiavdelningen

E-post:

Telefon: 019 303059

Rum: A2205

Daniel Berndtsson

Om Daniel Berndtsson

Daniel Berndtsson arbetar som systemadministratör på ekonomiavdelningen. Han ansvarar huvudsakligen för följande system:

  • Inköps- och fakturasystemet Proceedo

Systemansvaret innebär att han arbetar med frågor som anslutning av nya leverantörer, behörighet, utbildning, support och utveckling kring systemet. Han fungerar även som backup avseende ekonomisystemet Agresso och Kontraktsdatabasen KDB (EKO).