This page in English

Daniel Gustafsson

Tjänstetitel: HR-konsult Organisation: Personalavdelningen

E-post:

Telefon: 019 303423

Rum: A1225

Daniel Gustafsson

Om Daniel Gustafsson

Personalavdelningens uppdrag är kompetensförsörjning och ska förutom att bidra till utvecklingen av Örebro universitet som en attraktiv arbetsgivare även driva utveckling och styrning av det personalpolitiska området.

Daniel Gustafsson arbetar som HR konsult och i arbetet ingår att ge strategiskt stöd till universitetets chefer i personalrelaterad verksamhetsutveckling och konkret stöd i personalrelaterade frågor.