This page in English

Elin Sandberg

Tjänstetitel: Akademiintendent Organisation: Kommunikation och samverkan

E-post:

Telefon: 019 303536

Rum: E2101

Elin Sandberg

Om Elin Sandberg

Elin Sandberg arbetar sedan november 2017 som akademiintendent på Avdelningen för kommunikation och samverkan. I tjänsten ingår verksamhetsansvar för teamet Konferens och Evenemang. Elin projektleder många av ledningsuppdragen, till exempel återkommande evenemang som akademisk högtid och universitetets vårmingel.

Elin är alumn från Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan och Handelshögskolan vid Örebro universitet och innehar fil.kand. i måltidskunskap samt ek.kand. i företagsekonomi. Yrkesbakgrund har hon inom restaurangbranschen och senast som ekonomiansvarig i privata aktiebolag.

Vid sidan av anställningen är Elin styrelseordförande i Besöksnäringens bransch- och högskoleråd, BBHR. Föreningen arbetar aktivt med att höja statusen för besöksnäringen.