This page in English

Elin Weiss

Tjänstetitel: Verksamhetsutvecklare Organisation: Universitetskansliet

E-post:

Telefon: 019 301240

Rum: E3238

Elin Weiss

Om Elin Weiss

Elin Weiss arbetar som verksamhetsutvecklare för lika villkor och jämställdhet med placering på Universitetskansliet. I arbetet ingår bland annat att ge kunskaps- och metodstöd till ledning och verksamheter samt genomföra omvärldsbevakning.

Elin är fil. master i genusvetenskap och i rättsvetenskap med inriktning rätt, genus och samhälle.

Elin har tidigare arbetat inom kommunal utbildningsverksamhet som biträdande skolchef, utvecklingsledare och genuspedagog.