This page in English

Elisabeth Bolin

Befattning: Utredare Organisation: Fakultetskansliet

E-post: ZWxpc2FiZXRoLmJvbGluO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 301034

Rum: E3212

Elisabeth Bolin

Om Elisabeth Bolin

Elisabeth arbetar med övergripande frågor och rättsregler relaterade till utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I ansvarsområdet ingår rådgivning, information, utredningar och handläggning av ärenden, det sistnämnda främst mot Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS), Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap (BSR) och Musikhögskolan (MH).