This page in English

Erik Nilsson

Tjänstetitel: Universitetslektor, adjungerad Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Om Erik Nilsson

Läkare på USÖ, specialistläkare invärtesmedicin, ST-läkare psykiatri. Forskare affilierad till Örebro Universitet och Karolinska Institutet. Tidigare studierektor för läkarprogrammets VFU-platser på USÖ. Handledning av kandidat- och magisteruppsatser på läkarprogrammet. Undervisning på läkarprogrammet från och med hösten 2019.

 

Forskningsinriktningen är nu farmakoepidemiologisk forskning inom psykiatri, med en del frågor som gränsar till internmedicin.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Eklund, M. , Hellberg, O. , Furuland, H. , Cao, Y. & Nilsson, E. (2021). Effects of spironolactone on extrasystoles and heart rate variability in haemodialysis patients: a randomised crossover trial. Upsala Journal of Medical Sciences, 126 (1).
Nilsson, E. , Evald, E. & Carrero, J. J. (2020). A cohort study of serotonin–norepinephrine re-uptake inhibitors and risk of hyponatremia. European psychiatry, 63 (Suppl. 1), S486-S486.
Nilsson, E. , Kastrup, J. , Sajadieh, A. , Jensen, G. B. , Kjøller, E. , Kolmos, H. J. , Wuopio, J. , Nowak, C. & et al. (2020). Pregnancy Associated Plasma Protein-A as a Cardiovascular Risk Marker in Patients with Stable Coronary Heart Disease During 10 Years Follow-Up-A CLARICOR Trial Sub-Study. Journal of Clinical Medicine, 9 (1).
Strålberg, T. , Nordenskjöld, A. M. , Cao, Y. , Kublickiene, K. & Nilsson, E. (2019). Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 and mortality in patients starting hemodialysis. European Journal of Clinical Investigation, 49 (7).
Nilsson, E. , Cao, Y. , Lindholm, B. , Ohyama, A. , Carrero, J. J. , Qureshi, A. R. & Stenvinkel, P. (2018). Pregnancy-associated plasma protein-A predicts survival in end-stage renal disease-confounding and modifying effects of cardiovascular disease, body composition and inflammation. Nephrology, Dialysis and Transplantation, 33 (6), 971-977.