This page in English

Erik Nilsson

Befattning: Säkerhetschef Organisation: Campusavdelningen

E-post:

Telefon: 019 303448, 0722 403850

Rum: A2108

Erik Nilsson

Om Erik Nilsson

Erik Nilsson är säkerhetschef på Örebro universitet. Han ingår i en grupp på tre personer med centralt ansvar för säkerhetsarbetet på universitetets tre campusområden. I ansvarsområdet ingår brandskydd, säkerhetssystem, universitetets krisorganisation, frågor rörande våld- och hot om våld mm.

Erik Nilsson är utbildad i bl a medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Örebro samt Samhällelig riskhantering vid Karlstad universitet. Han har tidigare arbetat med säkerhetsfrågor i Örebro kommun och vid dåvarande Civilbefälhavarens kansli i Mellersta civilområdet.