This page in English

Eva-Lena Klaasma

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301214

Rum: P1211

Eva-Lena Klaasma

Om Eva-Lena Klaasma

Eva-Lena Klaasma är universitetsadjunkt och har sin hemvist på enheten för medicinsk diagnostik. Sedan 2019 har hon uppdraget som programansvarig för röntgensjuksköterskeprogrammet. Hon har en röntgensjuksköterskeexamen och lärarexamen från Örebro universitet. Hon har även genomgått den statliga rektorsutbildningen vid Uppsala universitet. Eva-Lena anställdes vid Örebro universitet 2018.

Hon har ett särskilt intresse för medicinsk pedagogik samt utvecklings- och förändringsarbete inom medicinska ämnen.

Undervisning

Eva-Lena undervisar huvudsakligen i olika kurser på  röntgensjuksköteskeprogrammet. Hon har även undervisning inom anatomi och fysiologi för röntgensjuksköterskeprogrammet, sjuksköterskeprogrammet samt biomedicinska analytikerprogrammet.