This page in English

Eva Rask

Tjänstetitel: Universitetslektor, adjungerad Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 019 6026546

Rum: C2105

Eva Rask

Om Eva Rask

Forskningsområde

Hormonella och andra förändringar vid övervikt och efter överviktskirurgi. Betydelse av D-vitaminbrist och D-vitaminbehandling vid övervikt. Kartläggning av en patientgrupp med hypofystumör; prognos, comorbiditet, patologisk-anatomiska markörer. Pubertetsstörning hos ungdomar. Addisons sjukdom (binjuresjukdom med livshotande kortisolbrist), kortisolvariabilitet.

 

Pågående projekt

 

  • Icke hormonproducerande hypofysadenom- utfall och prognostiska faktorer- doktorand Nasrin Al-Shamkhi
  • Aspekter på störningar i pubertetsutveckling hos barn och ungdomar- doktorand Maria Rodanaki
  • Studies on stress dynamics of cortisol and consequences of cortisol deficiency- doktorand Anna-Karin Åkerman

 

 

Handledaruppdrag

Nasrin Al-Shamkhi (huvudhandledare)
Maria Rodanaki (huvudhandledare)
Anna-Karin Åkerman (bihandledare)

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter