This page in English

Eva Unden

Tjänstetitel: Biblioteksassistent Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post:

Telefon: 019 303874

Rum: U2146

Eva Unden

Om Eva Unden

Eva Undén är biblioteksassistent vid Örebro universitetsbibliotek

hon arbetar på Enheten Medieförsörjning och vetenskaplig publicering och har sitt kontor på huvudbiblioteket, Campus Örebro.

hon arbetar med Tidskriftsprenumerationer. Tillgängligörande av böcker och tidskrifter. Inköp av kurslitteratur, Fjärrlån, Fakturahantering

hon arbetar i huvudbibliotekets informationsdisk och besvarar frågor i universitetsbibliotekets chatt