Forskning - Magnus Löfstrand

Löfstrands forskning genomförs i industriella samarbeten varför industribehoven, aktiviteter i utvecklingsprocessen och i försäljningsprocessen, alltid måste hanteras.

Metoder och verktyg som utvecklas i forskningen baseras ofta på maskintekniska och informationstekniska data, och syftar ofta till att öka kunskapen om systemtillgänglighet i maskintekniska tillämpningar. En avsikt är att stödja industrin avseende utveckling av tillgänglighetsbaserade erbjudanden.
Metoder och verktyg demonstreras till exempel genom stöd till industriell utveckling av produkter och maskiner med hög tillgänglighet och med hög verkningsgrad, samt genom analys av data som genereras i produkt- och produktionsutvecklingsprocessen samt i drift, med syfte att undvika oplanerade stopp.

I relation till produkt- och produktionsutvecklingsprocessen så avses ofta metoder och verktyg som utvecklas att användas till att utvärdera och jämföra alternativa utvecklingslösningar, utvärdera industriell utvecklingskapacitet och effekter av olika utvecklingsval i termer av tid, kostnad och kvalitet, samt skapa bättre beslutsunderlag snabbare än vad som var möjligt tidigare. För befintliga drifter avses att systemsimuleringsmodellen skall kunna prediktera lämpliga driftsparametrar för lämplig tillgänglighet och kostnad. Systemet kan med andra ord användas för att ställa in lämpliga driftsparametrar både avseende hårdvaran och supportsystemet. För uppgraderingar och nyinstallationer har simuleringsmodellen vid sidan av driftsparametrarna, dessutom utvecklingsrelaterade parametrar att styra för att hitta optimala lösningar. Detta innebär bland annat att företaget får en helt ny möjlighet att ställa krav på sina leverantörer för att säkerställa att systemen arbetar under optimala omständigheter. Som följd därav skapas även miljömässiga förbättringar i form av minskad miljöpåverkan - produktionssystemet gör så mycket som möjligt med så lite resurser som möjligt. Löfstrands forskning stödjer härigenom industriell utveckling av hållbara produktionsprocesser och en konkurrenskraftig produktion.

Tekniskt fokus är på integrerade maskinsystem där mekanik, informationsteknik, tillförlitlighet och underhållsbarhet ofta ingår. Forskningen syftar till att utveckla vetenskapliga metoder och verktyg, samt till att demonstrera dessa i industriella tillämpningar.

Industriklimatet idag präglas av ständigt nya krav inklusive ökade krav på samarbete och dessutom med ett ökande tempo. Löfstrands forskning berör därför även metoder och verktyg för distribuerat samarbete med främst ingenjörsarbete som tillämpning.