This page in English

Helena Eriksson

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303350

Rum: M3104

Helena Eriksson

Om Helena Eriksson

Om Helena Eriksson

Helena Eriksson är administrativ enhetschef för enheten för administration och teknik på Musikhögskolan. Vid enheten arbetar studievägledare, utbildnings- och forskningsadministratörer samt vaktmästare. Enheten ger stöd till studenter och dokotrander i i utbildnings- och forskningsadministrativa frågor samt administrativt och tekniskt stöd till undervisande och forskande personal.

Universitets- och Institutionsuppdrag

Institutionsledningsråd