This page in English

Ingela Pihl

Tjänstetitel: Samverkanskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

E-post:

Telefon: 019 303140

Rum: E2257

Ingela Pihl

Om Ingela Pihl

Ingela Pihl är samverkanskoordinator på enheten samverkan på Örebro Universitet. 

Enheten samverkan är en del av avdelningen kommunikation och samverkan som fokuserar på universitetets vision inom utvecklingsområdet ”Positionering & Relationer” och framförallt de strategiska målen ”Vi är en trovärdig aktör som bidrar till samhällsdebatten” och ”Vi utvecklar kunskapsbaserade samarbeten och strategisk samverkan för ömsesidig nytta”.

Detta görs bland annat genom proaktivt och stöttande samverkansarbete kring konferenser och evenemang, alumnverksamhet, uppdragsutbildningar, offentliga föreläsningar samt strategiska samverkansprojekt med näringsliv och offentlig sektor. Övergripande för samverkansarbetet är att bidra till att informera om universitetets verksamhet och verka för att forskningsresultat kommer samhället till nytta men även för att öka kunskapsflödet in i lärosätet.