This page in English

Ingela Pihl

Tjänstetitel: Samverkanskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

E-post:

Telefon: 019 303140

Rum: E2257

Ingela Pihl

Om Ingela Pihl

Ingela Pihl arbetar som samverkanskoordinator vid Enheten för samverkan.
Som samverkanskoordinator fungerar hon som länk mellan universitetets forskare och det omgivande samhället för att underlätta samverkan.

Rollen innebär att arbeta strategiskt och operativt med att utveckla universitetets relationer och samarbeten med partners inom samhällets olika områden.

I rollen ingår även att vara regionalt ansvarig för Örebro universitets medverkan i den nationella kunskapsplattformen Mötesplats Social Innovation (MSI).

Ingela Pihl har en bakgrund inom folkbildningen, som samordnare på Länsstyrelsen inom regional utveckling och social hållbarhet samt som verksamhetsledare för Business Region Örebro – länets samverkansplattform för näringslivsfrågor.

Sammantaget innebär detta tillgång till ett brett regionalt och nationellt nätverk för samverkan.