This page in English

Isabella auf der Heide

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303962

Rum: F2120

Om Isabella auf der Heide

Administrerar utbildning på grund- och avancerad nivå inom program och kurser Offentlig förvaltning och ledning, Samhällsplanerarprogrammet. Kulturgeografi, Samhällskunskap, Statskunskap