This page in English

Jacob Ehnfors

Befattning: Forskningskoordinator Organisation: Ledningsstab

E-post:

Telefon: 019 302407

Rum: E3105

Jacob Ehnfors

Om Jacob Ehnfors

Jacob Ehnfors är chef för samverkansenheten på Örebro universitet. 

Samverkansenheten är en del av avdelningen kommunikation och samverkan som fokuserar på universitetets vision inom utvecklingsområdet ”Positionering & Relationer” och framförallt de strategiska målen ”Vi är en trovärdig aktör som bidrar till samhällsdebatten” och ”Vi utvecklar kunskapsbaserade samarbeten och strategisk samverkan för ömsesidig nytta”. 

Detta görs bland annat genom proaktivt och stöttande samverkansarbete vid konferenser och evenemang, alumnverksamhet, uppdragsutbildningar, offentliga föreläsningar samt strategiska samverkansprojekt med näringsliv och offentlig sektor. Övergripande för samverkansarbetet är att bidra till att informera om universitetets verksamhet och verka för att forskningsresultat kommer samhället till nytta men även för att öka kunskapsflödet in i lärosätet.