This page in English

Jakob Ström

Tjänstetitel: Universitetslektor, adjungerad Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Om Jakob Ström

Jakob Ström (JS) disputerade i Linköping 2012 med avhandlingen "The dose-dependent effects of estrogens on ischemic stroke." Förutom östrogens effekter på stroke forskar JS på testosteronvariationer hos män, strokerisk hos patienter med transitorisk ischemisk attack, samt kortisolnivåer hos nyfödda.

JS har undervisningsuppdrag inom läkarprogrammet vid Örebro universitet, främst inom fördjupningsarbetet termin 5-6.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter