This page in English

Jakob Ström

Befattning: Universitetslektor, adjungerad Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: amFrb2Iuc3Ryb207b3J1LnNl

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Forskningsämne

Om Jakob Ström

Jakob Ström (JS) disputerade i Linköping 2012 med avhandlingen "The dose-dependent effects of estrogens on ischemic stroke" och blev docent 2015. Sedan 2015 är han också anställd på Neuro- och Rehabmedicinska kliniken, USÖ, där han arbetar kliniskt som neurolog. JSs forskning kretsar framför allt kring stroke, exempelvis immunförsvarets påverkan av stroke, screening för förmaksflimmer efter stroke, stroke hos äldre och fatigue efter stroke.

JS har undervisningsuppdrag inom läkarprogrammet vid Örebro universitet, främst inom tema Neuro-Rörelse termin 8.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Konferensbidrag