This page in English

Jannie Agirman-Lexö

Tjänstetitel: Studievägledare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301207

Rum: P1140

Jannie Agirman-Lexö

Om Jannie Agirman-Lexö

Studievägledare vid institutionen för hälsovetenskaper. 

Du kan vända dig till Jannie med frågor om:

Audionomprogrammet

Masterprogram inom idrott med inriktning fysiologi och medicin

Sport management

Tränarprogrammet

Inriktning, Idrott och Hälsa inom ämneslärarprogrammet

Fristående kurser i Idrott