This page in English

Jasmina Kadic

Tjänstetitel: Skrivhandledare Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Jasmina Kadic

Om Jasmina Kadic

Jasmina Kadic arbetar som skrivhandledare på Akademiskt skrivcentrum vid universitetsbiblioteket. Hon undervisar i akademiskt skrivande och handleder studenter som skriver texter på svenska. Dessutom har hon erfarenhet av fortbildning av undervisande personal.

Jasmina är kontaktperson för ämnena biomedicin, genusvetenskap, historia, hörselvetenskap, idrottsvetenskap, kriminologi, medie- och kommunikationsvetenskap, musikalisk gestaltning, musikpedagogik, sociologi, statistik och statskunskap.

Som utbildningsbakgrund har Jasmina en magisterexamen i svenska språket och en lärarexamen i engelska från Stockholms universitet.