This page in English

Jasmina Kadic

Befattning: Skrivhandledare Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post: amFzbWluYS5rYWRpYztvcnUuc2U=

Telefon: 019 303977

Rum: U1154

Om Jasmina Kadic

Jasmina Kadic arbetar som skrivhandledare på Akademiskt skrivcentrum vid universitetsbiblioteket. Hon undervisar i akademiskt skrivande och handleder studenter som skriver texter på svenska. Dessutom har hon erfarenhet av fortbildning av undervisande personal.

Jasmina är kontaktperson för ämnena biomedicin, genusvetenskap, historia, hörselvetenskap, idrottsvetenskap, kulturgeografi, kriminologi, medie- och kommunikationsvetenskap, musikalisk gestaltning, musikpedagogik, sociologi, statistik, statskunskap och teater.

Som utbildningsbakgrund har Jasmina en magisterexamen i svenska språket och en lärarexamen i engelska från Stockholms universitet. Hon har även studerat svenska som andraspråk.