This page in English

Jens Remfeldt

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Jens Remfeldt

Om Jens Remfeldt

Arbetsområde

Lärare i teater

Undervisar i: Teater, Teaterpedagogik. I huvudsak på Teaterpedagogprogrammet, men även på Förskollärarprogrammet och fristående teaterkurser.

Kort presentation

Har sedan 1975 arbetat med teater, konstnärligt, pedagogiskt och administrativt.

1993 – 2012 lärare i teater på gymnasieskolans estetiska program

Var 2009-2010, en av Skolverkets två ämnesexperter i teater i samband med gymnasiereformen Gy-11, och skrev bl.a. ämnesplan och kursplaner i ämnet teater.

Magisterexamen, Pedagogik

Lärarexamen: Teater

Lärarlegitimation: Teater och Estetisk kommunikation

Publikationer:

Antologikapitel:

Remfeldt, Jens (2011): Att kalibrera den teaterpedagogiska kompassen. I Österlind, Eva (red.) (2011). Drama: ledarskap som spelar roll. 1. upp. Lund: Studentlitteratur (s 168 – 183)

Magisteruppsats:

Remfeldt, Jens (2013). Teaterpedagogik på gymnasieskolans estetiska program: Sju teaterlärare samtalar om sin undervisning. (Student paper). Stockholms universitet.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-89965

Websida: www.oru.se/teater