This page in English

Jens Schollin

Tjänstetitel: Seniorprofessor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 0706 493440

Rum: C4206

Jens Schollin

Om Jens Schollin

Jens Schollin var rektor för Örebro universitet mellan 2008 - 2016 och var dessförinnan prorektor sedan 2003. Jens Schollin är professor i pediatrik och disputerade 1988 vid Linköpings universitet med avhandlingen "Infective Endocarditits in Swedish Children". Han är också specialist i neonatologi, d.v.s. nyföddhetssjukdomar, och har ett stort nationellt och internationellt kontaktnät inom sin medicinska specialitet.

Jens Schollin har varit klinikchef vid Barn- och ungdomskliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro på 90-talet och haft ett flertal nationella uppdrag inom sin specialitet. Han har varit områdeschef och forskningschef för Universitetssjukhuset och Örebro läns landsting, och var ansvarig för arbetet med att erhålla läkarutbildningen till Örebro universitet. Jens Schollin har också haft ett flertal uppdrag i olika ledarskapsutbildningar i landet.

Som forskare har Jens Schollin haft två huvudintressen – smärta hos nyfödda och bakteriella infektioner i nyföddhetsperioden. Han har publicerat närmare 100 vetenskapliga arbeten, haft ett 10-tal doktorander och ofta varit anlitad som fakultetsopponent.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Ohlin, A. , Björkman, L. , Serenius, F. , Schollin, J. & Källén, K. (2015). Sepsis as a risk factor for neonatal morbidity in extremely preterm infants. Acta Paediatrica, 104 (11), 1070-1076.

Konferensbidrag

Björkman, L. , Hagberg, J. , Schollin, J. & Ohlin, A. (2017). Can the use of isopropanol impregnated caps cause alcohol leakage into intravenous lines?. Konferensbidrag vid Pediatric Academic Societies (PAS) 2017 Meeting, San Francisco, CA, USA, May 6-9, 2017.

Manuskript

Ohlin, A. , Bäckman, A. , Ewald, U. , Schollin, J. & Björkqvist, M. Diagnosis of neonatal sepsis by broad range 16S real-time PCR.
Björkman Hjalmarsson, L. , Hagberg, J. , Schollin, J. & Ohlin, A. Leakage of isopropanol from port protectors used in neonatal intensive care.