This page in English

Jesper Mattsson

Tjänstetitel: Forskningskommunikatör Organisation: Kommunikation och samverkan

E-post:

Telefon: 019 303145

Rum: E2277

Jesper Mattsson

Om Jesper Mattsson

Jesper Mattsson är forskningskommunikatör och mediakontakt.

Han arbetar med att föra ut forskning från Örebro universitet i populärvetenskaplig form och ge kommunikationsstöd till forskargrupper. Bland annat gör han filmer, skriver texter och fotograferar. I arbetsuppgifterna ingår också att hjälpa medier att hitta rätt forskning och forskare.

Den strategiska satsningen Teknikutveckling i samverkan är ett av hans särskilda ansvarsområden.

Jesper Mattsson har tidigare arbetat under drygt 25 år som journalist, med tv, radio, press, webb och sociala medier.