This page in English

Jesper Mattsson

Tjänstetitel: Forskningskommunikatör Organisation: Kommunikation och samverkan

E-post:

Telefon: 019 303145

Rum: E2277

Jesper Mattsson

Om Jesper Mattsson

Jesper Mattsson är forskningskommunikatör och mediakontakt.

Han för ut forskning från Örebro universitet i populärvetenskaplig form och ger kommunikationsstöd till forskargrupper. Bland annat gör han filmer, skriver texter och fotograferar.

I arbetsuppgifterna ingår att hjälpa medier att hitta rätt forskning och forskare. Han ger också råd och stöd till anställda som ska medverka i media och hjälper forskargrupper att planera sin kommunikation.

Under coronapandemin var han huvudansvarig för kommunikationen om universitetet och covid-19. Han var också en del av den centrala krisledningsgrupp som arbetade med den stora omställning och de förebyggande åtgärder som krävdes under pandemin.

Jesper Mattsson har tidigare arbetat under drygt 25 år som journalist, med tv, radio, press, webb och sociala medier.