This page in English

Jesper Mattsson

Tjänstetitel: Forskningskommunikatör Organisation: Kommunikation och samverkan

E-post:

Telefon: 019 303145

Rum: E2277

Jesper Mattsson

Om Jesper Mattsson

Jesper Mattsson är forskningskommunikatör och mediakontakt.

Han för ut forskning från Örebro universitet i populärvetenskaplig form och ger kommunikationsstöd till forskargrupper. Bland annat gör han filmer, skriver texter och fotograferar.

I arbetsuppgifterna ingår att hjälpa medier att hitta rätt forskning och forskare. Han ger också råd och stöd till anställda som ska medverka i media och hjälper forskargrupper att planera sin kommunikation.

Under coronapandemin har han varit huvudansvarig för kommunikationen om universitetet och covid-19. Bland annat satt han i den centrala krisledningsgrupp som arbetade med den stora omställning som krävdes under pandemins inledande fas.

Den strategiska satsningen Teknikutveckling i samverkan är också ett av hans särskilda ansvarsområden.

Jesper Mattsson har tidigare arbetat under drygt 25 år som journalist, med tv, radio, press, webb och sociala medier.