This page in English

Johan Axelsson

Befattning: Verksamhetskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

E-post: am9oYW4uYXhlbHNzb247b3J1LnNl

Telefon: 019 303211

Rum: E2204

Johan Axelsson

Om Johan Axelsson

Johan Axelsson arbetar som koordinator för livslångtlärande specifikt mot artificiell intelligens. Med en bakgrund inom projektledning, utbildningsansvar och koordinering från  större arbetsgivare inom näringslivet leder han nu flera projekt kopplat till kortare kurser för yrkesverksamma inom artificiell intelligens för Örebro universitet.

Betydande projekt och roller:

SMARTER – Operativ projektledare

I samarbete mellan akademi och industri har Örebro universitet etablerat det nationella utbildningsinitiativet Smarter, med mål att säkerställa tillförsel av kunskap inom AI och autonoma system. Smarter leds av universitetets starka forskningsmiljö Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS) och sker i samverkan med Högskolan i Skövde och Jönköping University. Kurserna, som är på avancerad nivå, riktar sig till yrkesverksamma och är kostnadsfria. När projektet är slutfört år 2023, ska 120 hp kurser inom AI vara implementerade i det ordinarie utbildningssystemet med ansökan via antagning.se.

KIT – Delprojektledare ”AI & Big Data”

KIT är ett samarbete mellan fem lärosäten (Örebro universitet, Blekinge tekniska högskola, Högskolan Väst, Linnéuniversitetet och Mälardalens högskola), som alla har flexibla utbildningar för yrkesverksamma på avancerad nivå. Kurser riktade mot yrkesverksamma samproduceras i samarbete med flera universitet i syfte att effektivisera. Till projektet hör även en plattform: www.learning4professionals.se

AI4EU Education Space – Koordinator

Den nya plattformen är ett av de senaste initiativen som härrör från AI4EU-konsortiet, som grundades i januari 2019 som ett europeiskt AI-ekosystem www.AI4EU.eu .

Utbildningsplatsen ”Education Space” på AI4EU förväntas göra det lättare för arbetande yrkesverksamma, universitetsstudenter och lärare att dela och få tillgång till information om AI-utbildning och utbildningsinitiativ över hela Europa.

AI Competence for Sweden – Styr + kommunikationsgrupp- medlem

Inom ramen för initiativet samverkar sju lärosäten för att skapa en kunskapsplattform och erbjuda kurser för yrkesverksamma. Satsningen ska utformas så att fler lärosäten kan ansluta efterhand, och redan idag publicerar fler lärosäten sina kurser på www.ai-competence.se .