This page in English

Johan Schnürer

Tjänstetitel: Rektor Organisation: Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303205

Rum: E3115

Johan Schnürer

Om Johan Schnürer

Professor Johan Schnürer (f 1957) är rektor för Örebro universitet sedan 1 juli 2016. Han var vicerektor för samverkan vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala åren 2010-2016 och dessförinnan prefekt för Institutionen för mikrobiologi, SLU åren 1996-2010.

Johan Schnürer har grundutbildning i kemi, cellbiologi och mikrobiologi från Uppsala universitet. Han disputerade vid SLU år 1985 på en avhandling om marksvampars betydelse för kol- och kväveomsättning. Han blev docent 1988, universitetslektor 1993 och är sedan år 2000 professor i mikrobiologi vid SLU.

Johan Schnürers forskning har handlat om livsmedelsburna mikrosvampar och om deras interaktion med mjölksyrabakterier och propionsyrabakterier. Han har publicerat 110-talet internationella refereegranskade primärpublikationer och review-artiklar och varit huvudhandledare för dussinet slutförda doktorandprojekt. Han har varit opponent vid ett dussintal tillfällen i bland annat Danmark, Holland och Irland. Johan Schnürer har mångårig pedagogisk erfarenhet, bland annat som kursledare under tio år för påbyggnadskurser inom livsmedels- och fodermedelsmikrobiologi samt för nordiska och svenska doktorandkurser i mikrobiologi.

Han har varit initiativtagare till och programchef för flera större forskningsprogram inom mikrobiell bioteknik och miljöteknik med finansiering från bland annat Mistra och industrin. Johan Schnürer har flera patent och en av innovationerna från hans forskargrupp finns som en produkt för biologisk konservering i 20-talet länder. Han är för närvarande styrelseledamot i ett forskarägt IPR-bolag som hanterar immaterialrättsliga frågor kring forskning, kommersialisering och patent. Han är också styrelseordförande i ett forskningsbolag som letar nya antibiotika.

Johan Schnürer är invald ledamot i Kungliga Vetenskapssocieteten i Uppsala (2008) och i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (2012).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter | 

Artiklar i tidskrifter

Leong, S. L. , Lantz, H. , Pettersson, O. V. , Frisvad, J. C. , Thrane, U. , Heipieper, H. J. , Dijksterhuis, J. , Grabherr, M. & et al. (2015). Genome and physiology of the ascomycete filamentous fungus Xeromyces bisporus, the most xerophilic organism isolated to date. Environmental Microbiology, 17 (2), 496-513.
Båth, K. , Persson, K. N. , Schnürer, J. & Leong, S. L. (2012). Microbiota of an unpasteurised cellar-stored goat cheese from northern Sweden. Agricultural and Food Science, 21 (2), 197-203.
Wuczkowski, M. , Passoth, V. , Turchetti, B. , Andersson, A. , Olstorpe, M. , Laitila, A. , Theelen, B. , van Broock, M. & et al. (2011). Description of Holtermanniella gen. nov., including Holtermanniella takashimae sp. nov. and four new combinations, and proposal of the order Holtermanniales to accommodate tremellomycetous yeasts of the Holtermannia clade. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 61, 680-689.
Blomqvist, J. , South, E. , Tiukova, L. , Momeni, M. H. , Hansson, H. , Ståhlberg, J. , Horn, S. J. , Schnürer, J. & et al. (2011). Fermentation of lignocellulosic hydrolysate by the alternative industrial ethanol yeast Dekkera bruxellensis. Letters in Applied Microbiology, 53 (1), 73-78.
Melin, P. , Schnürer, J. & Hakansson, S. (2011). Formulation and stabilisation of the biocontrol yeast Pichia anomala. Antonie van Leeuwenhoek. International Journal of General and Molecular Microbiology, 99 (1), 107-112.
Passoth, V. , Olstorpe, M. & Schnürer, J. (2011). Past, present and future research directions with Pichia anomala. Antonie van Leeuwenhoek. International Journal of General and Molecular Microbiology, 99 (1), 121-125.
Pettersson, O. V. , Leong, S. L. , Lantz, H. , Rice, T. , Dijksterhuis, J. , Houbraken, J. , Samson, R. A. & Schnürer, J. (2011). Phylogeny and intraspecific variation of the extreme xerophile, Xeromyces bisporus. Fungal Biology, 115 (11), 1100-1111.
Schnürer, J. & Jonsson, A. (2011). Pichia anomala J121: a 30-year overnight near success biopreservation story. Antonie van Leeuwenhoek. International Journal of General and Molecular Microbiology, 99 (1), 5-12.
Leong, S. L. , Pettersson, O. V. , Rice, T. , Hocking, A. D. & Schnürer, J. (2011). The extreme xerophilic mould Xeromyces bisporus: Growth and competition at various water activities. International Journal of Food Microbiology, 145 (1), 57-63.
Blomqvist, J. , Eberhard, T. , Schnürer, J. & Passoth, V. (2010). Fermentation characteristics of Dekkera bruxellensis strains. Applied Microbiology and Biotechnology, 87 (4), 1487-1497.
Lind, H. , Broberg, A. , Jacobsson, K. , Jonsson, H. & Schnürer, J. (2010). Glycerol enhances the antifungal activity of dairy propionibacteria. International Journal of Microbiology, 2010.
Olstorpe, M. , Schnürer, J. & Passoth, V. (2010). Microbial changes during storage of moist crimped cereal barley grain under Swedish farm conditions. Animal Feed Science and Technology, 156 (1-2), 37-46.
Olstorpe, M. , Borling, J. , Schnürer, J. & Passoth, V. (2010). Pichia anomala yeast improves feed hygiene during storage of moist crimped barley grain under Swedish farm conditions. Animal Feed Science and Technology, 156 (1-2), 47-56.
Passoth, V. , Eriksson, A. , Sandgren, M. , Ståhlberg, J. , Piens, K. & Schnürer, J. (2009). Airtight storage of moist wheat grain improves bioethanol yields. Biotechnology for Biofuels, 2.
Passoth, V. , Andersson, A. , Olstorpe, M. , Theelen, B. , Boekhout, T. & Schnürer, J. (2009). Cryptococcus cerealis sp nov a psychrophilic yeast species isolated from fermented cereals. Antonie van Leeuwenhoek. International Journal of General and Molecular Microbiology, 96 (4), 635-643.
Schnürer, J. (2009). Domestication of microorganisms for sustainable biofuel production and other cleantech applications. Journal of Bioscience and Bioengineering, 108 (Suppl. 1), S1-S2.
Olstorpe, M. , Schnürer, J. & Passoth, V. (2009). Screening of yeast strains for phytase activity. FEMS yeast research (Print), 9 (3), 478-488.
Lyberg, K. , Olstorpe, M. , Passoth, V. , Schnürer, J. & Lindberg, J. E. (2008). Biochemical and microbiological properties of a cereal mix fermented with whey, wet wheat distillers' grain or water at different temperatures. Animal Feed Science and Technology, 144 (1-2), 137-148.
Schoug, Å. , Fischer, J. , Heipieper, H. J. , Schnürer, J. & Håkansson, S. (2008). Impact of fermentation pH and temperature on freeze-drying survival and membrane lipid composition of Lactobacillus coryniformis Si3. Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, 35 (3), 175-181.
Jennessen, J. , Schnürer, J. , Olsson, J. , Samson, R. A. & Dijksterhuis, J. (2008). Morphological characteristics of sporangiospores of the tempe fungus Rhizopus oligosporus differentiate it from other taxa of the R-microsporus group. Mycological Research, 112, 547-563.
Olstorpe, M. , Lyberg, K. , Lindberg, J. E. , Schnürer, J. & Passoth, V. (2008). Population diversity of Yeasts and lactic acid bacteria in pig feed fermented with whey, wet wheat distillers' grains, or water at different temperatures. Applied and Environmental Microbiology, 74 (6), 1696-1703.
Leong, S. , Schnürer, J. & Broberg, A. (2008). Verrucine F, a quinazoline from Penicillium verrucosum. Journal of natural products (Print), 71 (8), 1455-1457.
Lind, H. , Sjögren, J. , Gohil, S. , Kenne, L. , Schnürer, J. & Broberg, A. (2007). Antifungal compounds from cultures of dairy propionibacteria type strains. FEMS Microbiology Letters, 271 (2), 310-315.
Passoth, V. , Blomqvist, J. & Schnürer, J. (2007). Dekkera bruxellensis and Lactobacillus vini form a stable ethanol-producing consortium in a commercial alcohol production process. Applied and Environmental Microbiology, 73 (13), 4354-4356.
Feng, X. M. , Olsson, J. , Swanberg, M. , Schnürer, J. & Rönnow, D. (2007). Image analysis for monitoring the barley tempeh fermentation process. Journal of Applied Microbiology, 103 (4), 1113-1121.
Dal Bello, F. , Clarke, C. I. , Ryan, L. A. M. , Ulmer, H. , Schober, T. J. , Ström, K. , Sjögren, J. , van Sinderen, D. & et al. (2007). Improvement of the quality and shelf life of wheat bread by fermentation with the antifungal strain Lactobacillus plantarum FST 1.7. Journal of Cereal Science, 45 (3), 309-318.
Broberg, A. , Jacobsson, K. , Ström, K. & Schnürer, J. (2007). Metabolite profiles of lactic acid bacteria in grass silage. Applied and Environmental Microbiology, 73 (17), 5547-5552.
Sugunan, A. , Melin, P. , Schnürer, J. , Hilborn, J. G. & Dutta, J. (2007). Nutrition-driven assembly of colloidal nanoparticles: Growing fungi assemble gold nanoparticles as microwires. Advanced Materials, 19 (1), 77-81.
Feng, X. M. , Larsen, T. O. & Schnürer, J. (2007). Production of volatile compounds by Rhizopus oligosporus during soybean and barley tempeh fermentation. International Journal of Food Microbiology, 113 (2), 133-141.
Feng, X. M. , Passoth, V. , Eklund-Jonsson, C. , Alminger, M. L. & Schnürer, J. (2007). Rhizopus oligosporus and yeast co-cultivation during barley tempeh fermentation: Nutritional impact and real-time PCR quantification of fungal growth dynamics. Food microbiology (Print), 24 (4), 393-402.
Schnürer, A. & Schnürer, J. (2006). Fungal survival during anaerobic digestion of organic household waste. Waste Management, 26 (11), 1205-1211.
Fredlund, E. , Beerlage, C. , Melin, P. , Schnürer, J. & Passoth, V. (2006). Oxygen and carbon source-regulated expression of PDC and ADH genes in the respiratory yeast Pichia anomala. Yeast, 23 (16), 1137-1149.
Melin, P. , Hakansson, S. , Eberhard, T. H. & Schnürer, J. (2006). Survival of the biocontrol yeast Pichia anomala after long-term storage in liquid formulations at different temperatures, assessed by flow cytometry. Journal of Applied Microbiology, 100 (2), 264-271.
Lind, H. , Jonsson, H. & Schnürer, J. (2005). Antifungal effect of dairy propionibacteria - contribution of organic acids. International Journal of Food Microbiology, 98 (2), 157-165.
Schnürer, J. & Magnusson, J. (2005). Antifungal lactic acid bacteria as biopreservatives. Trends in Food Science & Technology, 16 (1-3), 70-78.
Feng, X. M. , Eriksson, A. R. B. & Schnürer, J. (2005). Growth of lactic acid bacteria and Rhizopus oligosporus during barley tempeh fermentation. International Journal of Food Microbiology, 104 (3), 249-256.
Druvefors, U. Ä. & Schnürer, J. (2005). Mold-inhibitory activity of different yeast species during airtight storage of wheat grain. FEMS yeast research (Print), 5 (4-5), 373-378.
Druvefors, U. Ä. , Passoth, V. & Schnürer, J. (2005). Nutrient effects on biocontrol of Penicillium roqueforti by Pichia anomala J121 during airtight storage of wheat. Applied and Environmental Microbiology, 71 (4), 1865-1869.
Jennessen, J. , Nielsen, K. F. , Houbraken, J. , Lyhne, E. K. , Schnürer, J. , Frisvad, J. C. & Samson, R. A. (2005). Secondary metabolite and mycotoxin production by the Rhizopus microsporus group. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53 (5), 1833-1840.
Fredlund, E. , Druvefors, U. Ä. , Olstorpe, M. N. , Passoth, V. & Schnürer, J. (2004). Influence of ethyl acetate production and ploidy on the anti-mould activity of Pichia anomala. FEMS Microbiology Letters, 238 (1), 133-137.
Fredlund, E. , Broberg, A. , Boysen, M. E. , Kenne, L. & Schnürer, J. (2004). Metabolite profiles of the biocontrol yeast Pichia anomala J121 grown under oxygen limitation. Applied Microbiology and Biotechnology, 64 (3), 403-409.
Fredlund, E. , Blank, L. M. , Schnürer, J. , Sauer, U. & Passoth, V. (2004). Oxygen- and glucose-dependent regulation of central carbon metabolism in Pichia anomala. Applied and Environmental Microbiology, 70 (10), 5905-5911.
Sjögren, J. , Magnusson, J. , Broberg, A. , Schnürer, J. & Kenne, L. (2003). Antifungal 3-hydroxy fatty acids from Lactobacillus plantarum MiLAB 14. Applied and Environmental Microbiology, 69 (12), 7554-7557.
Magnusson, J. , Ström, K. , Roos, S. , Sjögren, J. & Schnürer, J. (2003). Broad and complex antifungal activity among environmental isolates of lactic acid bacteria. FEMS Microbiology Letters, 219 (1), 129-135.
Melin, P. , Schnürer, J. & Wagner, E. G. H. (2003). Characterization of phiA, a gene essential for phialide development in Aspergillus nidulans. Fungal Genetics and Biology, 40 (3), 234-241.
Fredlund, E. , Druvefors, U. Ä. , Passoth, V. & Schnürer, J. (2003). The correlation of oxygen and sugar dependent regulation of glycolysis to the biocontrol activity of the yeast Pichia anomala. Yeast, 20, S352-S352.
Olsson, J. , Börjesson, T. , Lundstedt, T. & Schnürer, J. (2002). Detection and quantification of ochratoxin A and deoxynivalenol in barley grains by GC-MS and electronic nose. International Journal of Food Microbiology, 72 (3), 203-214.
Druvefors, U. , Jonsson, N. , Boysen, M. E. & Schnürer, J. (2002). Efficacy of the biocontrol yeast Pichia anomala during long-term storage of moist feed grain under different oxygen and carbon dioxide regimens. FEMS yeast research (Print), 2 (3), 389-394.
Ström, K. , Sjögren, J. , Broberg, A. & Schnürer, J. (2002). Lactobacillus plantarum MiLAB 393 produces the antifungal cyclic dipeptides cyclo(L-Phe-L-Pro) and cyclo(L-Phe-trans-4-OH-L-Pro) and 3-phenyllactic acid. Applied and Environmental Microbiology, 68 (9), 4322-4327.
Fredlund, E. , Druvefors, U. , Boysen, M. E. , Lingsten, K. & Schnürer, J. (2002). Physiological characteristics of the biocontrol yeast Pichia anomala J121. FEMS yeast research (Print), 2 (3), 395-402.
Magnusson, J. , Jonsson, H. , Schnürer, J. & Roos, S. (2002). Weissella soli sp nov., a lactic acid bacterium isolated from soil. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 52 (3), 831-834.
Fredlund, E. , Boysen, M. , Schnürer, J. & Broberg, A. (2001). Exploring the mode of action of Pichia anomala - a postharvest biocontrol yeast. Yeast, 18, S212-S212.
Naumov, G. I. , Naumova, E. S. & Schnürer, J. (2001). Genetic characterization of the nonconventional yeast Hansenula anomala. Research in Microbiology, 152 (6), 551-562.
Solis, J. L. , Kish, L. B. , Vajtai, R. , Granqvist, C. G. , Olsson, J. , Schnürer, J. & Lantto, V. (2001). Identifying natural and artificial odours through noise analysis with a sampling-and-hold electronic nose. Sensors and actuators. B, Chemical, 77 (1-2), 312-315.
Magnusson, J. & Schnürer, J. (2001). Lactobacillus coryniformis subsp. Coryniformis strain Si3 produces a broad-spectrum proteinaceous antifungal compound. Applied and Environmental Microbiology, 67 (1), 1-5.
Beuchat, L. R. , Frändberg, E. , Deak, T. , Alzamora, S. M. , Chen, J. , Guerrero, S. , López-Malo, A. , Ohlsson, I. & et al. (2001). Performance of mycological media in enumerating desiccated food spoilage yeasts: an interlaboratory study. International Journal of Food Microbiology, 70 (1-2), 89-96.
Boysen, M. E. , Jacobsson, K. & Schnürer, J. (2000). Molecular identification of species from the Penicillium roqueforti group associated with spoiled animal feed. Applied and Environmental Microbiology, 66 (4), 1523-1526.
Frändberg, E. , Petersson, C. , Lundgren, L. N. & Schnürer, J. (2000). Streptomyces halstedii K122 produces the antifungal compounds bafilomycin B1 and C1. Canadian journal of microbiology (Print), 46 (8), 753-758.
Olsson, J. , Börjesson, T. , Lundstedt, T. & Schnürer, J. (2000). Volatiles for mycological quality grading of barley grains: determinations using gas chromatography-mass spectrometry and electronic nose. International Journal of Food Microbiology, 59 (3), 167-178.
Melin, P. , Schnürer, J. & Wagner, E. G. H. (1999). Changes in Aspergillus nidulans gene expression induced by bafilomycin, a Streptomyces-produced antibiotic. Microbiology, 145 (5), 1115-1122.
Petersson, S. , Jonsson, N. & Schnürer, J. (1999). Pichia anomala as a biocontrol agent during storage of high-moisture feed grain under airtight conditions. Postharvest biology and technology, 15 (2), 175-184.
Frändberg, E. & Schnürer, J. (1998). Antifungal activity of chitinolytic bacteria isolated from airtight stored cereal grain. Canadian journal of microbiology (Print), 44 (2), 121-127.
Petersson, S. , Hansen, M. W. , Axberg, K. , Hult, K. & Schnürer, J. (1998). Ochratoxin A accumulation in cultures of Penicillium verrucosum with the antagonistic yeast Pichia anomala and Saccharomyces cerevisiae. Mycological Research, 102 (8), 1003-1008.
Jonsson, A. , Winquist, F. , Schnürer, J. , Sundgren, H. & Lundström, I. (1997). Electronic nose for microbial quality classification of grains. International Journal of Food Microbiology, 35 (2), 187-193.
Krantz-Rülcker, C. , Allard, B. & Schnürer, J. (1996). Adsorption of IIB-metals by three common soil fungi-comparison and assessment of importance for metal distribution in natural soil systems. Soil Biology and Biochemistry, 28 (7), 967-975.
Börjesson, T. , Eklöv, T. , Jonsson, A. , Sundgren, H. & Schnürer, J. (1996). Electronic nose for odor classification of grains. Cereal Chemistry, 73 (4), 457-461.
Krantz-Rülcker, C. , Frändberg, E. & Schnürer, J. (1995). Metal loading and enzymatic degradation of fungal cell walls and chitin. Biometals, 8 (1), 12-18.
Börjesson, T. , Stöllman, U. & Schnürer, J. (1994). Adsorption of volatile fungal metabolites to wheat grains and subsequent desorption. Cereal Chemistry, 71 (1), 16-20.
Frändberg, E. & Schnürer, J. (1994). Chitinolytic properties of Bacillus pabuli K1. Journal of Applied Bacteriology, 76 (4), 361-367.
Regnér, S. , Schnürer, J. & Jonsson, A. (1994). Ergosterol content in relation to grain kernel weight. Cereal Chemistry, 71 (1), 55-58.
Björnberg, A. & Schnürer, J. (1993). Inhibition of the growth of grain-storage molds in vitro by the yeast Pichia anomala (Hansen) Kurtzman. Canadian journal of microbiology (Print), 39 (6), 623-628.
Börjesson, T. S. , Stöllman, U. M. & Schnürer, J. (1993). Off-odorous compounds produced by molds on oatmeal agar: Identification and relation to other growth characteristics. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 41 (11), 2104-2111.
Schnürer, J. & Jonsson, A. (1992). Ergosterol Levels and Mould Colony Forming Units in Swedish Grains of Food and Feed Grade. Acta Agriculturae Scandinavica - Section B, 42 (4), 240-245.
Börjesson, T. , Stöllman, U. & Schnürer, J. (1992). Volatile Metabolites Produced by Six Fungal Species Compared with Other Indicators of Fungal Growth on Cereal Grains. Applied and Environmental Microbiology, 58 (8), 2599-2605.
Arnebrant, K. & Schnürer, J. (1990). Changes in atp content during and after chloroform fumigation. Soil Biology and Biochemistry, 22 (6), 875-877.
Börjesson, T. , Stöllman, U. & Schnürer, J. (1990). Volatile Metabolites and Other Indicators of Penicillium aurantiogriseum Growth on Different Substrates. Applied and Environmental Microbiology, 56 (12), 3705-3710.
Lindberg, T. , Bonde, T. A. , Bergström, L. , Pettersson, R. , Rosswall, T. & Schnürer, J. (1989). Distribution of15N in the soil-plant system during a four-year field lysimeter study with barley (Hordeum distichum L.) and perennial meadow fescue (Festuca pratensis Huds.). Plant and Soil, 119 (1), 25-37.
Bonde, T. A. , Schnürer, J. & Rosswall, T. (1988). Microbial biomass as a fraction of potentially mineralizable nitrogen in soils from long-term field experiments. Soil Biology and Biochemistry, 20 (4), 447-452.
Robertson, K. , Schnürer, J. , Clarholm, M. , Bonde, T. A. & Rosswall, T. (1988). Microbial biomass in relation to C and N mineralization during laboratory incubations. Soil Biology and Biochemistry, 20 (3), 281-286.
Paustian, K. & Schnürer, J. (1987). Fungal growth response to carbon and nitrogen limitation: A theoretical model. Soil Biology and Biochemistry, 19 (5), 613-620.
Paustian, K. & Schnürer, J. (1987). Fungal growth response to carbon and nitrogen limitation: Application of a model to laboratory and field data. Soil Biology and Biochemistry, 19 (5), 621-629.
Klemendtsson, L. , Berg, P. , Clarholm, M. , Schnürer, J. & Rosswall, T. (1987). Microbial nitrogen transformations in the root environment of barley. Soil Biology and Biochemistry, 19 (5), 551-558.
Schnürer, J. , Clarholm, M. , Boström, S. & Rosswall, T. (1986). Effects of moisture on soil microorganisms and nematodes: A field experiment. Microbial Ecology, 12 (2), 217-230.
Schnürer, J. , Clarholm, M. & Rosswall, T. (1986). Fungi, bacteria and protozoa in soil from four arable cropping systems. Biology and Fertility of Soils, 2 (3), 119-126.
Schnürer, J. , Clarholm, M. & Rosswall, T. (1985). Microbial biomass and activity in an agricultural soil with different organic matter contents. Soil Biology and Biochemistry, 17 (5), 611-618.
Schnürer, J. & Rosswall, T. (1982). Fluorescein diacetate hydrolysis as a measure of total microbial activity in soil and litter. Applied and Environmental Microbiology, 43 (6), 1256-1261.
Schnürer, J. & Öberg, B. (1981). Inhibitory effects of foscarnet on herpesvirus multiplication in cell culture. Archives of Virology, 68 (3-4), 203-209.

Artiklar, forskningsöversikter

Melin, P. , Sundh, I. , Håkansson, S. & Schnürer, J. (2007). Biological preservation of plant derived animal feed with antifungal microorganisms: safety and formulation aspects. Biotechnology letters, 29 (8), 1147-1154.
Melin, P. , Hakansson, S. & Schnürer, J. (2007). Optimisation and comparison of liquid and dry formulations of the biocontrol yeast Pichia anomala J121. Applied Microbiology and Biotechnology, 73 (5), 1008-1016.
Passoth, V. , Fredlund, E. , Druvefors, U. A. & Schnürer, J. (2006). Biotechnology, physiology and genetics of the yeast Pichia anomala. FEMS yeast research (Print), 6 (1), 3-13.
Schnürer, J. , Olsson, J. & Börjesson, T. (1999). Fungal volatiles as indicators of food and feeds spoilage. Fungal Genetics and Biology, 27 (2-3), 209-217.