This page in English

Johanna Hulldin

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301262

Rum: P2123

Johanna Hulldin

Om Johanna Hulldin

Arbetar med att ge administrativt stöd till forskning och forskarutbildning vid institutionen för hälsovetenskaper (HV).

Johanna administrerar främst:

Utbildning på forskarnivå inom medicinsk vetenskap, inriktning hälso- och vårdvetenskap.

Forskning inom arbetsterapi, folkhälsovetenskap och omvårdnadsvetenskap.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Geidne, S. , Beckman, L. , Edvardsson, I. & Hulldin, J. (2016). Prevalence and risk factors of electronic cigarette use among adolescents: Data from four Swedish municipalities. Nordic Studies on Alcohol and drugs, 33 (3), 225-240.

Rapporter

Hulldin, J. & Jensen, J. (2014). Arbetsrapport Bredsjökonferensen: Med utgångspunkt från konferensen i Bredsjö 5-6 mars 2013. Örebro: Örebro universitet (Arbetsrapport i folkhälsovetenskap Örebro universitet 2014:1).
Eriksson, C. , Fröding, K. , Hulldin, J. , Jensen, J. , Larsson, M. , Pettersson, C. & Tinnfält, A. (2014). Kompetenta familjer med ungdomar: Ideal och realitet i familjestödet i Karlskoga och Degerfors kommuner. Örebro: Örebro universitet (Studier i folkhälsovetenskap, Örebro universitet 2014:1).
Eriksson, C. , Fredriksson, I. , Geidne, S. , Green, S. , Hulldin, J. , Larsson, M. & Pettersson, C. (2014). Med kraft och vilja 2013. ANDT-förebyggande arbete inom Statens folkhälsoinstituts stöd till idéburna organisationer. Örebro: Örebro universitet (Arbetsrapport inom folkhälsovetenskap, Örebro universitet 2014:3).
Fredriksson, I. , Geidne, S. , Green, S. , Hulldin, J. , Larsson, M. , Pettersson, C. & Eriksson, C. (2014). Projektportföljen 2014 Med kraft och vilja: ANDT-förebyggande arbete inom Folkhälsomyndighetens stöd till idéburna organisationer. Örebro: Örebro universitet (Arbetsrapport inom folkhälsovetenskap Örebro universitet 2014:2).