This page in English

Jonas Andersson

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Om Jonas Andersson

Doktorand i medicinsk vetenskap på 50 %. Bedriver forskning kring patientflöden på akutmottagning. Kliniskt verksam som specialistsjuksköterska på akutmottagningen Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Andersson, J. , Nordgren, L. , Cheng, I. , Nilsson, U. & Kurland, L. (2020). Long emergency department length of stay: A concept analysis. International Emergency Nursing, 53.