This page in English

Josefin Unander-Scharin

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303909

Rum: T1110

Josefin Unander-Scharin

Om Josefin Unander-Scharin

Forskningsadministratör med uppgift att ge administrativt stöd till utildning på forskarnivå samt till forskargrupper, forskningsmiljöer/projekt och enskilda forskare vid Örebro universitet.