This page in English

Josefine Stensson

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303493

Rum: L2477

Om Josefine Stensson

Administrerar kriminologiprogrammet.

Administrerar VFU på termin 5 inom socionomprogrammet.