This page in English

Karin Collén

Tjänstetitel: Samverkanskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

E-post:

Telefon: 019 303237

Rum: E2222

Karin Collén

Om Karin Collén

Karin Collén arbetar som samverkanskoordinator, med inriktning på studenters arbetslivsanknytning och karriärutveckling, på avdelningen för Kommunikation och Samverkan.

I fokus för samverkansarbetet står relationen mellan studenter och deras framtida arbetsliv/arbetsgivare. Målet är att underlätta för arbetsgivare att hitta rätt akademisk kompetens och för studenterna att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutade studier. Har du önskemål att komma i kontakt med våra studenter eller idéer på samverkan är du varmt välkommen att höra av dig till Karin!