This page in English

Karin Collén

Tjänstetitel: Samverkanskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

E-post:

Telefon: 019 303237

Rum: E2222

Karin Collén

Om Karin Collén

Karin Collén är samverkanskoordinator på Avdelningen för kommunikation och samverkan. Avdelningen är en ingång för samarbete med universitetet. Hennes uppdrag är samverkan kopplad till utbildning och forskning. I arbetet ingår bland annat att skapa möjligheter för studenter att möta och skapa relationer med framtida arbetsgivare. Hon arbetar också med att underlätta för forskare att få kontakter utanför universitetet.  

Karin Collén leder PAUS-projektet (2018-2020). Syftet är att ge möjlighet för lärare och forskare att verka utanför universitetet för att stärka utbildning och forskning. Hon är även delprojektledare i projektet Ökad samverkan mellan Örebroregionen och Örebro universitet (2020-2022). Här har hon huvudansvar för utveckling av samverkan mellan universitetet och regionens näringsliv.

Karin Collén har en magisterexamen i företagsekonomi från Örebro universitet. Hon har även en treårig utbildning i systemvetenskap från Högskolan Dalarna samt studerat International Business vid University of Brighton. Hon är därutöver utbildad projektledare och samverkansledare.

Karin Collén har mångårig erfarenhet inom privata konsultföretag som arbetar med marknadsundersökningar, utveckling av ledarskap, försäljning, kommunikation och service. Hon har där arbetat som projektledare, affärsansvarig och försäljningschef.