This page in English

Karin Fröding

Tjänstetitel: Affilierad forskare, Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Karin Fröding

Om Karin Fröding

Forskning

Karin Frödings forskning handlar i huvudsak om praktiknära promotions- och preventionsforskning. Detta inkluderar bland annat familj, barn och ungdomars psykiska hälsa. Ett pågående projekt är den longitudinella studien Barn i familjer med missbruksproblem - Från riskgrupp till friskgrupp. Projektet bedriver praktiknära forskning och samverkan mellan forskare, praktiker och beslutsfattare.

Hon har ett starkt engagemang i att kunskap omsätts till praktik och intresseområden är participatoriska forskningsansatser, praktiknära kunskapsutveckling, evidensbaserad praktik, implementering, utveckling av interventioner, sociala innovationer, samt mixade forskningsmetoder. 

Undervisning

Undervisning sker huvudsakligen inom folkhälsovetenskap kring områden som styrning och ledning av folkhälsoarbete, planeringsmodeller, implementering, interventioner , praktiknära forskning, samverkan, hälsofrämjande och förebyggande hälsoarbete.

Samarbeten och uppdrag

Via den praktiknära forskningen sker samarbete med olika parter bland annat statliga myndigheter så som Folkhälsomyndigheten samt kommuner och idéburna organisationer.

Karin Fröding ingår även i FoU-rådet för sociala innovationer vilket är ett tvärvetenskapligt forskarråd vid Örebro universitet med 15 forskare från nio vetenskapliga discipliner. Rådet är kopplat till den regionala satsningen på sociala innovationer i Örebro län. 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Tinnfält, A. , Fröding, K. , Larsson, M. & Dalal, K. (2018). "I Feel It In My Heart When My Parents Fight": Experiences of 7-9-Year-Old Children of Alcoholics. Child and Adolescent Social Work Journal, 35 (5), 531-540.
Geidne, S. , Fröding, K. & Larsson, M. (2016). Gambling among adolescents with and without hearing loss. Asian Journal of Gambling Issues and Public Health, 6.
Fröding, K. , Elander, I. & Eriksson, C. (2015). A community-based participatory research process in a poor Swedish neighbourhood. Systemic Practice and Action Research, 28 (1), 19-36.
Fröding, K. , Geidne, S. & Larsson, M. (2015). Problematic gambling in deaf and hearing-impaired young people in Sweden. European Journal of Public Health, 25 (Suppl. 3).
Eriksson, C. C. , Fredriksson, I. , Fröding, K. , Geidne, S. & Pettersson, C. (2014). Academic practice-policy partnerships for health promotion research: experiences from three research programs. Scandinavian Journal of Public Health, 42 (15 Suppl), 88-95.
Fröding, K. , Geidne, J. , Elander, I. & Eriksson, C. (2013). Towards sustainable structures for neighbourhood development?: Healthy city research in four Swedish municipalities 2003‐2009. Journal of Health Organization & Management, 27 (2), 225-245.
Geidne, J. , Fröding, K. , Montin, S. & Eriksson, C. (2012). Implementation structure and participation at neighbourhood level: a multiple case study of neighbourhood development in Sweden. Systemic Practice and Action Research, 25 (4), 305-322.
Fröding, K. , Elander, I. & Eriksson, C. (2012). Neighbourhood development and public health initiatives: who participates?. Health Promotion International, 27 (1), 102-116.
Fröding, K. , Geidne, J. , Elander, I. & Eriksson, C. (2011). Partnership for sustainable welfare development in four Swedish cities 2003-2009. European Journal of Public Health, 21 (suppl 1), 17-18.
Fröding, K. , Eriksson, C. & Elander, I. (2008). Partnership for healthy neighbourhoods: city networking in multilevel context. European Urban and Regional Studies, 15 (4), 317-331.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Fröding, K. (2011). Public health, neighbourhood development and participation: research and practice in four Swedish partnership cities. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Elander, I. , Eriksson, C. & Fröding, K. (2009). Lokalt partnerskap för folkhälsa: innovation med djupa rötter i det svenska samhället. I: Gun Hedlund, Stig Montin, Governance på svenska (ss. 179-200). Stockholm: Santérus Academic Press Sweden.

Konferensbidrag

Fröding, K. , Eriksson, C. & Elander, I. (2012). Delaktighet för utvecklingen av en hälsosam stadsdel: metodutveckling och forskning. I: Folkhälsostämman 2012 folkhälsa för en hållbar framtid. Konferensbidrag vid Folkhälsostämman 2012 23-25 april, Stockholm (ss. 80-80). Östersund: Statens folkhälsoinstitut.

Manuskript

Rapporter

Eriksson, C. , Fröding, K. , Hulldin, J. , Jensen, J. , Larsson, M. , Pettersson, C. & Tinnfält, A. (2014). Kompetenta familjer med ungdomar: Ideal och realitet i familjestödet i Karlskoga och Degerfors kommuner. Örebro: Örebro universitet (Studier i folkhälsovetenskap, Örebro universitet 2014:1).