This page in English

Katarina Wetter Edman

Tjänstetitel: Forskare/Innovationsrådgivare Organisation: Örebro universitet Holding AB

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 0702 926289

Rum: IA2005

Katarina Wetter Edman

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar

Rapporter

Övrigt