This page in English

Katarzyna Popiolek

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Stenmark, L. , Popiolek, K. , Bodén, R. , Brus, O. , Hammar, Å. , Landén, M. , Lundberg, J. , Nordanskog, P. & et al. (2020). Predictors of Treatment Response to Electroconvulsive Therapy in Schizophrenia: A Nationwide Registry-Based Study. Schizophrenia Bulletin Open, 1 (1).
Popiolek, K. , Bejerot, S. , Brus, O. , Hammar, Å. , Landén, M. , Lundberg, J. , Nordanskog, P. & Nordenskjöld, A. (2019). Electroconvulsive therapy in bipolar depression: effectiveness and prognostic factors. Acta Psychiatrica Scandinavica, 140 (3), 196-204.
Popiolek, K. , Brus, O. , Elvin, T. , Landen, M. , Lundberg, J. , Nordanskog, P. & Nordenskjöld, A. (2018). Rehospitalization and suicide following electroconvulsive therapy for bipolar depression: A population-based register study. Journal of Affective Disorders, 226, 146-154.