This page in English

Kjerstin Larsson

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: -

Rum: -

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Wallroth, V. , Kjerstin, L. & Schröder, A. (2021). Older adults' experiences of being at a senior summer camp: A phenomenographic study. Qualitative Social Work.

Konferensbidrag

Kjerstin, L. , Wallroth, V. & Schröder, A. (2019). "Du blir aldrig van vid ensamhet": Äldre personers erfarenhet av ensamhet innan de deltar i ett äldrekollo. Konferensbidrag vid FORSA nationellt symposium 2019: Social förändring - (O)lika villkor, Norrköping, Sweden, March 12-13, 2019.
Kjerstin, L. , Wallroth, V. & Schröder, A. (2018). Understanding loneliness at older ages: Insight from a Swedish study on summer camps for older adults. Konferensbidrag vid Nationell forskningskonferens i socialt arbete, Örebro University, Örebro, Sweden, October 9-10, 2018.