This page in English

Lena Öijen

Tjänstetitel: Universitetslektor, adjungerad Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: A1107

Lena Öijen

Om Lena Öijen

Lena Öijen disputerade i pedagogik vid Örebro universitet hösten 2014 med en avhandling om Regionalt utvecklingscentrum (RUC) som samarbetspart. Inför höstterminen 2019 återvände Lena Öijen till Örebro universitet för att arbeta som adjungerad lektor med delprojektet Praktiknära forskning, inklusive försöksverksamheten med praktiknära forskning (ULF).  

Lena har flerårig erfarenhet av skola och utbildning på kommunal och regional nivå. Utöver anställningen på Karlskoga kommun, har Lena även en anställning som universitetslektor vid Karlstads universitet.

 

Publikationer

Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter