This page in English

Lena Öijen

Tjänstetitel: Universitetslektor, adjungerad Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: A1107

Lena Öijen

Om Lena Öijen

Lena Öijen disputerade i pedagogik vid Örebro universitet hösten 2014 med en avhandling om Regionalt utvecklingscentrum (RUC) som samarbetspart. 

Inför höstterminen 2019 har Lena Öijen återvänt till Örebro universitet och arbetar som koordinator för delprojektet Praktiknära forskning. Delprojektet ingår i lärosätets strategiska satsning Framtidens lärarutbildning. Med sig in i uppdraget har hon flerårig erfarenhet av skola och utbildning på kommunal och regional nivå. 

Lena arbetar som adjungerad lektor på universitetet via sin anställning som utbildningsstrateg/vetenskapligt stöd för Skolförvaltningen, Karlskoga kommun. Lena har även en anställning som universitetslektor i pedagogiskt arbete/rektorsutbildningen, Karlstads universitet.

 

Publikationer

Doktorsavhandlingar |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Doktorsavhandlingar

Öijen, L. (2014). Samverkan lärosäte-skola: en studie av Regionalt utvecklingscentrum som samarbetspart. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro university.

Konferensbidrag

Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Öhman, M. & Öijen, L. (2003). A national evaluation of the school subject physical education and health: I. methodological approaches and challenges. Konferensbidrag vid 4th Nordic Health Promotion Research Conference Västerås, Sweden.
Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Öhman, M. & Öijen, L. (2003). A national evaluation of the school subject physical education and health: II. on the importance of subject content and focus. Konferensbidrag vid 4th Nordic Health Promotion Research Conference Västerås, Sweden.
Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Öhman, M. & Öijen, L. (2003). A national evaluation of the school subject physical education and health: III. ”More for boys than girls?”. Konferensbidrag vid 4th Nordic Health Promotion Research Conference Västerås, Sweden.

Rapporter

Eriksson, C. , Gustavsson, K. , Quennerstedt, M. , Rudsberg, K. , Öhman, M. & Öijen, L. (2005). Idrott och hälsa – ämnesrapport NU-03.. Stockholm: Fritzes.